Tin tức

Tin tức

Tin tức

 1. Xử lý khí thải từ các lò thiêu đốt chất thải

  Xử lý khí thải từ các lò thiêu đốt chất thải

  Thiêu đốt là quá trình dùng nhiệt độ cao để phân hủy các hợp chất hữu cơ trong rác thải và giảm nhỏ thể tích. Hiện nay, rác thải đô thị do có độ ẩm lớn, rác có nguồn gốc hữu cơ cao, tỷ lệ chất rắn cao khó thiêu đốt nên chủ yếu là xử lý chôn lấp. Tuy nhiên loại rác độc hại như rác y tế hoặc rác công nghiệp thì cần áp dụng phương pháp thiêu đốt bởi nếu chôn lấp sẽ gây nên ô nhiễm môi trường đất và nguồn nước.
 2. Các biện pháp xử lý khí thải do khói lò hơi, xử lý ô nhiễm

  Các biện pháp xử lý khí thải do khói lò hơi, xử lý ô nhiễm

  Khí thải từ lò hơi, lò nhiệt, máy phát điện được gom chung vào một hệ đường ống và được quạt hút ly tâm đưa sang thiết bị phản ứng. Dung dịch kiềm được phun tưới bằng bơm ly tâm và tuần hoàn về bồn chứa. Khí thải sau xử lý được đưa trở lại ống khói nhà máy và khuếch tán ra môi trường, có màu trắng và không còn đen.
 3. Xử lý khí thải lò hơi do Garan cung cấp

  Xử lý khí thải lò hơi do Garan cung cấp

  Hầu hết lượng khí phát sinh từ quá trình đốt củi, than, … chưa qua xử lý vượt quá tiêu chuẩn khí thải cho phép theo QCVN 19/2009/BTNMT. Trong đó gần 99% các sản phẩm của quá trình cháy là các chất như nitơ, hơi nước, CO2,…