Béc Phun Sương Gốm Ceramic

Béc Phun Sương Gốm Ceramic

Béc Phun Sương Gốm Ceramic chịu axit

Mã SP: Béc Phun Sương Gốm Ceramic

Giá bán: 100 vnđ

  • Chi tiết sản phẩm
  • Béc Phun Sương Gốm Ceramic chịu axit và nhiệt độ nhưng lại dòn nên dễ vỡ

    Béc Phun Sương Gốm Ceramic

    Béc Phun Sương Gốm Ceramic

    Lưu lượng béc phun xử lý khí thải

    Lưu lượng béc phun xử lý khí thải